Don Quitech

Don Quitech

Don Quitech regelt alle IT-gerelateerde zaken alsook alles wat met electronica te maken heeft

Procedures

Don Quitech heeft verschillende procedures

Mailing

Er zijn twee verschillende procedures voor het aanmaken van mailboxen

Mailgroep/lijst of mail-alias aanvragen

Een maillijst is een groep van persoonlijke emailadressen waaraan een email wordt doorgestuurd wanneer hij naar het adres van de maillijst gestuurd wordt. mail@donquishoot.nl wordt bijvoorbeeld doorgestuurd naar de persoonlijke emailadressen van de leden van Don Quitech. Een maillijst is altijd in de vorm [maillijstnaam]@donquishoot.nl. Een mail-alias is gewoon een maillijst met maar 1 ontvanger.

Zowel met een maillijst als mail-alias kan ook mail worden verzonden!
Vraag een lid van Don Quitech hoe je je mail-client zo instelt dat je met dit adres als afzender kan mailen i.p.v. je eigen adres.

De procedure voor het aanvragen van een mailgroep is als volgt:

 • Stuur een email naar mail@donquishoot.nl. Geef in deze mail aan hoe je wil dat je maillijst heet en wat de persoonlijke mailadressen zijn van de mensen die er in moeten. De maillijst hoeft niet beperkt te zijn tot maar 1 naam, maar probeer het een beetje redelijk te houden.
 • De commissie neemt je aanvraag in behandeling middels een snel overleg (meestal gewoon whatsapp)
 • Als je lijst wordt goedgekeurd (commissie-lijsten vrijwel altijd, als het grapjas-aliassen zijn meestal ook wel maar dan verwijderen we ze wel weer na een tijdje) wordt hij metteen aangemaakt.
 • Zodra de lijst is aangemaakt of afgekeurd krijg je een email terug met de conformatie danwel reden tot afkeuring.

Persoonlijke mailbox aanvragen

Een persoonlijke mailbox is een echte mailbox zoals je gewend bent met je eigen mailadres maar dan als een @donquishoot.nl adres. Met dit adres en bijbehorend wachtwoord kan je inloggen op mail.google.com (gmail) waarna je hem als normaal gmail account kan gebruiken. Er zijn een paar belangrijke regels verbonden aan een persoonlijke mailbox.

 • Een persoonlijke mailbox is ALTIJD voor 1 iemand. Het mag niet zo zijn dat meerdere mensen gebruik maken van, of zelf maar kunnen inloggen op, dit account.
 • Het adres is vrijwel altijd in de vorm voornaam.achternaam@donquishoot.nl. De enige mogelijke uitzondering hierop zijn bestuursfuncties, maar zelfs daarbij zijn we bezig het te veranderen.
 • Als de mailbox niet meer expliciet gebruikt wordt voor de rede waarvoor hij is aangevraagd wordt hij direct verwijdert.
 • Als de mailbox wordt gebruikt voor persoonlijke zaken, zoals het inschrijven op spam-sites wordt hij direct verwijdert.
 • Ga heel voorzichtig om met de mailbox, je gebruikt hem in de goede naam van de club.

De procedure voor het aanvragen van een mailbox gaat als volgt:

 • Stuur een mail naar mail@donquishoot.nl met de voor en achternaam van de persoon die hem moet krijgen, het huidige persoonlijke mailadres van de persoon die hem moet krijgen (om het eerste wachtwoord naar te sturen), en een (uitgebreide) reden voor het nodig hebben van het account.
 • De commissie neemt je aanvraag in behandeling tijdens een vergadering
 • De commissie mailt de aanvrager en de persoon die het account moet krijgen hun oordeel. Er is een behoorlijke kans dat de commissie bepaald dat een mail-alias voldoende moet zijn.
 • Als de commissie bepaald dat het account wordt toegewezen krijgt de persoon die het account moet krijgen een email met daarin een activatielink en het eerste wachtwoord.
 • De persoon die het account moet krijgen moet direct zijn wachtwoord veranderen, anders werkt het account ook niet.
 • Het account is nu actief.

Als het account niet kan worden toegewezen kan het bestuur om een ander oordeel worden gevraagd. Echter, als het bestuur anders oordeelt zal Don Quitech worden ontbonden.